Младежкото БСП в Перник очаква действията на кмета

В началото на годината Младежко обединение в БСП Перник стартира кампанията си „Кмете, чуй ме!”

В началото на годината Младежко обединение в БСП Перник стартира кампанията си „Кмете, чуй ме!”. Младежите на БСП събираха подписи от жители на кв. „Изток” за поставяне на изкуствена неравност на ул. „Рашо Димитров” – на ъгъла с ул. „Никола Чучулков”, след сградата на IV – то СОУ.

Общинските съветници от БСП и коалиция поставиха въпроса пред кмета на заседание на Общински съвет – Перник още през месец март. На проведената на 07.05.2015 г. сесия, те получиха отговора на градоначалника, в който им бе обяснено, че общината трябва да получи сигнални писма от Пътна полиция за необходимост от изкуствена неравност на ул. „Рашо Димитров”. Общинският съветник и председател на Младежкото обединение на БСП Николай Николаев репликира, че не е удовлетворен от отговора. Кметът от своя страна пое ангажимент да бъде решен въпроса с изграждането на изкуствена неравност на ъгъла на ул. „Рашо Димитров” и ул. „Никола Чучулков”.

„Молбата за поставяне на изкуствена неравност – тип „легнал полицай” е от живущите на ул. „Рашо Димитров”, а ние от Младежкото БСП се заехме с решаването на въпроса. Очакваме кмета да удържи на думата си.”, споделиха от Младежко обединение на БСП – Перник.