Ташко Минков, пети в предизборната листа на „БСП за България” в 14 пернишки МИР: Платформата на БСП е съобразена с водещите принципи на европейската и националната политика

19.03.2021г.

Ташко Йорданов Минков е на пето място в предизборната листа на „БСП за България” в 14 пернишки МИР. Роден е през 1983 г. в гр. София. И докато трънчани още от средата на миналия век извървяват еднопосочния път до столицата, при него е точно обратното – днес постоянното му местоживеене е в с. Лялинци, община Трън. Редовен преподавател в УНСС, катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, доктор по икономика. В момента заема академична длъжност „доцент“. Научните му интереси са в областта на икономическия анализ, икономическото моделиране и околната среда. Занимава се със собствен бизнес в областта на земеделието, което е и негово хоби. Член на БСП от 2004 г. По думите му от малък чувства близки идеите на партията. В момента е председател на Общинския съвет на БСП – Трън. Общински съветник втори мандат в Общинския съвет в Трън от листата на БСП. Обществените му интереси са доста разнообразни - икономика, история и култура.

 

Вие сте от Трънския край. Чувствате ли се изоставени в дълбоката провинция?

За съжаление демографските процеси в Трънския край са твърде неблагоприятни в последните години, което силно влошава социалната и икономическата среда в региона. Не смятам, че сме дълбока провинция. Близостта ни до София и Перник превърна Трънския край в желана дестинация за туризъм и отдих в почивните дни. Много млади хора вече предпочитат да си живеят по селата, като пътуват ежедневно до работните си места в града. Ако положим малко повече усилия, убеден съм, че можем да засилим този потенциал на нашия край и да го превърнем в по-привлекателен за живот на млади семейства.

 

Като млад човек и преподавател в един от най-големите български университети защо предпочетохте да останете да живеете на село? Не е ли старомодно?

Със сигурност не е старомодно! Това е лично решение, чувствам се твърде привързан към родното си село. Обичам природата, животните, залезите в близост до планината. А звездите сякаш са на една ръка разстояние. Усещам, че пулсът ми бие заедно с пулса на моето село Лялинци. На подобни въпроси обикновено отговарям, че съм селянин по душа.

 

Какви идеи ще предложите на избирателите за решаване на демографската 

криза, например?

Не искам да звучи популистко, но съм сигурен, че ако управлението в малките общини и населени места поразчупи малко модела, който устойчиво ни се натрапва в последните години, можем да обърнем негативните процеси. Макар и ограничена като източник на постоянни доходи, поради близостта до столицата, общината има потенциал за развитие на туризма. Селищата ни имат уникално местоположение и природа и това може да бъде използвано пълноценно с подходяща политика. Голям потенциал според мен има в развитието на земеделието и животновъдството във вид на малки семейни ферми и коопериране в преработката на първични селскостопански продукти. Защо не и развитие на възобновяеми източници на енергия. Наблюденията ми са, че младите хора имат афинитет към живота на село и трябва много сериозно да се мисли в тази посока.

 

Кои послания в предизборната платформа на БСП са най-адекватно приложими за хората от вашия край?

Винаги се водя от убеждението, че човек трябва да е най-много критичен към собствената си политическа партия, затова и винаги съм имал резерви към политическите послания, които отправя БСП към обществото. Анализирайки внимателно предизборната платформа на БСП за предстоящите избори, виждам много положителни моменти, които се отнасят и за малките населени места. Общо взето тя е съобразена с водещите принципи на европейската и националната политика, със значително по-голям уклон към социалната сфера и защитата на хората от уязвимите групи, балансираното регионално развитие, малкия и средния бизнес. Сериозен проблем е адекватното здравно обслужване на хората от малките населени места в нашия край, така че определям като особено важни политиките в областта на здравеопазването. Също предложенията в областта на земеделието, социалната политика и икономиката като цяло. Няма по-социална икономическа политика от политиката за насърчаване на малкия и средния бизнес, защото по този начин националното богатство се разпределя много по-справедливо в обществото.

 

Вашите идеи за съживяване на областта - в икономиката, туризма, инфраструктурата, образованието...

Близостта до столицата дава добри възможности за изграждане на индустриални зони в градовете от областта. Такъв потенциал според мен има не само за Перник. Задължително подобряване качеството на обществения транспорт в областта и по-удобен достъп на хората до спирките, автогарите и гарите. За облекчаване на направлението Перник - София задължително трябва да се мисли за решения с основното участие на железопътния транспорт. Както казах по-горе, развитие на селското стопанство в посока насърчаване на семейните ферми. Особено в областта на животновъдството и зеленчукопроизводството. Насърчаване изграждането на преработващи мощности за увеличаване на добавената стойност. Профилиране на училищата спрямо търсенето на кадри в региона, което ще увеличи тежестта на средното образование. Според мен това важи не само за нашата област и неслучайно присъства в програмата на БСП. Развитие на реална леглова база по отношение на туризма и предлагане на пакетни услуги също би имало значение за раздвижване на икономиката в сектора, защото и много млади хора имат афинитет именно към този бизнес.

 

С какъв личен девиз бихте се обърнали към избирателите на левицата?

Към избирателите от целия политически спектър бих се обърнал с призив да бъдат честни и добросъвестни, както в своя избор, така и едни към други, независимо от политическите си виждания и пристрастия. Само всички заедно, работейки в една посока по основните национални приоритети, можем да постигнем реален икономически и социален напредък. Да ценят и защитават демокрацията и човешките права. Да не се ръководят от моментни интереси и влияния, а да бъдат отговорни към своето бъдеще, бъдещето на децата и бъдещето на страната ни.