Цветелина Личкова: Младите са двигателят, който може да промени порочните практики

Юли 01, 2021 ПЕРНИК Новини Избори 0 419

01.07.2021 г.

Цветелина Людмилова Личкова, на 35 години. На осмо място в предизборната листа на „БСП за България“ в 14 МИР – Перник. Бакалавърската си степен на образование придобива в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Специална педагогика“. Завършва магистърската програма на РУ „Ангел Кънчев“ – град Русе, специалност „Ерготерапия в общността“. Професионалния си опит в сферата на образованието започва през 2014 година. В момента работи в Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващото образование - област Перник  като ерготерапевт. Приема работата си като своя мисия в живота.

Почти цялата листа на коалицията „БСП за България“ в 14 пернишки МИР е изпълнена с младежи. Какво ново и свежо може да дадат младите хора на обществото?

Да, в нашата листа наистина преобладават младите хора, които ще си позволя да окачествя като успешни, образовани, мотивирани, компетентни, креативни. По-голямата част сме и близки освен по убеждения, и по възраст, което улеснява екипната ни работа. За никого не е тайна, че България е държава, която със своята политика и управление  през последното десетилетие принуди голяма част от младите хора да търсят реализация и препитание в чужбина. Мисля, че е назрял моментът всички ние да се опитаме да  привлечем отново тези млади хора към родината ни, защото за мен притеснителни са  последните статистически данни, които ни отреждат на едни от челните места по застаряваща нация, ниска раждаемост, висока заболеваемост и смъртност. Не тълкувайте погрешно обаче думите ми. Тези млади хора, освен че ще помогнат за демографския прираст на държавата ни, ще донесат със себе си опита и знанията , които биха дали и една различна гледна точка в решаването на редица текущи проблеми, касаещи обществото ни. Младите са двигателят, който може да промени порочните практики и негативните обществени нагласи в редица сфери: образователна, здравна, социална, та дори и политическа.

Живеете в град Трън, пословичен с особения характер на своите жители. Какви са пътищата за съживяване на провинцията?

Нека започнем с едно уточнение - живея в село Лялинци, красиво, спокойно и живописно трънско селце. Трънският край има богата история, красива природа, характерна култура - ресурси, които с правилна политика биха спомогнали за съживяването на тази провинция. Основен проблем е пътната инфраструктура. Подобряването и поддръжката на пътищата по този край е един от начините да се развият ресурсите, с които разполага Трън и Трънският край. Да се спре незаконната сеч на горите, както и да се ограничи бракониерството на диви животни, което в последните години доведе до значително намаляване популацията на някои характерни за този край видове. За мое огромно съжаление проблемите тук са много и не са от вчера. Но докато те не се разрешат по някакъв начин, няма как да очакваме разцвет и подем. А начин винаги има - стига да има желание.

Какви са акцентите в предизборните ви послания към младите хора?

”Обединението прави силата!” За да стигнем до промяната, първо трябва да се обединим, да станем единна общност с еднакви цели и идеи за бъдещето. Трябва да осъзнаем, че съхранявайки историята и културата, пазейки природата и природните богатства, повишавайки качеството на образованието, ще подпомогнем да се съхрани българското и българщината. Да се стремим към промяна на статуктовото, промяна на обществените нагласи, но не само на думи, а с постоянтсво, последователност и осъзнатост.

А към възрастните?

Всеки гражданин на Република България заслужава достойно да изживее старините си. Преизчисляването на пенсиите е първата     стъпка от повишаване качеството на живот.   

Кои са най-щекотливите проблеми, с които да се заеме едно бъдещо управление на страната? Могат ли да се подредят по важност?

Не бих си позволила да ги категоризирам по важност, защото човек се променя, а с това се променят и възгледите му. Наболелите проблеми за мен са незначителни за някой друг, както и обратното! Не трябва да се фокусираме върху проблемите, а върху техните решения!