Вяра Емилова: ЕС трябва да коригира феномена "работещи бедни"

Европейските социалисти ще се борят срещу кредитното робство

“Европа в новата реалност е невъзможна без фокус върху образованието в страните - членки. Грамотността на новите европейци е каузата, за която ще се борим в този мандат на Европейския парламент. Това е пряко свързано с адекватни доходи и коригиране на феномена “работещи бедни”, каза кандидатът за член на ЕП Вяра Емилова в Перник. Заедно с водача на листата на БСП за България Борис Цветков и кандидатите от листата за Перник, тя се срещна с ръководството и членове на КНСБ в миньорския град. Перник е сред градовете - лакмуси, в които ефкетите от недостатъците на сегашните европейски политики се очертват ярко в няколко направленя: безработица, здравеопазване, доходи, демографски срив, трудова миграция и др. 
 
“Повишаване на заетостта в Европа трябва да означава не просто повече работни места, а по-добри работни места, с по-добри условия на труд и справедливо заплащане. Поставяме си като цел делът на работещите бедни в ЕС да спадне под 5% до 2030 г. Ние се борихме заедно със синдикатите за достойни минимални заплати, прозрачност на заплащането и справедлива оценка на труда на всеки един трудещ се”, припомни Емилова.
 
По думите ѝ силна и отворена европейска икономика не може да се постигне с пасивни механизми. “Искаме инвестиционен план за зеления и цифровия преход за създаване на адекватна трудова заетост, развитие на индустрията и превръщането ѝ в иновативна, конкурентоспособна и кръгова. Искаме справедлива стратегия „Произведено в Европа“ и съвместно финансиране на проекти от общ интерес в Европа”, беще категорична тя. 
 
Тя не скри възмущението си, че 1% от европейското население притежава 99% от средствата и ресурсите. “Не може да има обединена Европа, докато не намерим ефективен начин за справяне с кредитното робство. Европеецът (в частност българинът) живее, за да плаща кредити и това отнема целия му живот”. 
 
Сред спешните мерки, които социалистите предлагат са: укротяване на инфлацията, определяне на необлагаем минимум и реформа на данъчната система при гарантиране на фискална стабилност, семейно подоходно облагане, ръст на социалните плащания и по-високи пенсии. 
 
За работещите: минимална работна заплата за 2025 г. в размер на 1100 лева, изчислена по законово установения механизъм, предложен от БСП; увеличение на дневното обезщетение за безработица (минималното и максималното) съобразно ръста на МРЗ (60%) и максималния осигурителен доход МОД (60%) ; увеличение на средствата по Националния план за действие по заетостта с 10%; мерки за повишаване на безопасността на работното място; преодоляване на феномена „работещи бедни“ и гарантиране на достойни доходи.
 
Социална справедливост и сигурност. Достоен живот за всеки, без бедност и с намаляващи неравенства. Социален щит за младите, работниците, пенсионерите и уязвимите. Преодоляване на демографската катастрофа. 
 
Фокусът на БСП пада върху младите и демографския срив, където се предлагат редица мерки: еднократна помощ при раждане за първо дете – 600 лева, за второ дете – 1200 лева, за трето дете – 1700 лева, за всяко следващо – по 300 лева.
 
Еднократна помощ в размер на 7 минимални работни заплати (7700 лв. за 2025 г.) за всяко второ и трето дете на родители, които са осигурени минимум 24 месеца назад (обхваща над 9 000 родители) също е сред мерките. 
 
Не на последно място - постигане на високо качество на образованието в съответствие със съвременните изисквания и с нуждите на българската икономика с цел постигане на икономическа стабилност и независимост.