Групата общински съветници от БСП в Перник настоява за преразглеждане на възнагражденията на съветниците, председателя и заместниците му

ИА БТА

Групата общински съветници от БСП в Перник настоява за преразглеждане на възнагражденията на съветниците, на председателя на Общинския съвет и неговите заместници. Предложението е депозирано днес пред областния управител и пред кмета на общината. Социалистите настояват първите ръководители на Перник да упражнят правомощията си и да върнат акта, който според тях е незаконосъобразен.
На последното заседание на местния законодателен орган общинските съветници си гласуваха 1336 лева месечна заплата, председателят на Общинския съвет ще взима 2 430 лв., а заместник-председателите - по 1700 лв. За почти всички съветници заплатата от работата им в Общинския съвет е второ възнаграждение.
Съветниците от БСП посочват, че за тези заплати се формира сериозна част от бюджета на община Перник, която с 30 млн. лв. просрочени задължения е втората по задлъжнялост в страната.
Никъде в ЗМСМА, нито в друг нормативен документ не е предвидено, че заместник-председателите на общинските съвети следва да получават възнаграждение, различно от това на общинския съветник, аргументират се още социалистите. Според тях гласуваният от съветниците правилник е приет с обикновено мнозинство, т.е. с повече от половината от присъстващите местни законодатели, а не от общия им брой. Това е грубо несъответствие с нормите на ЗМСМА, посочват съветниците от левицата.