Областен съвет

Председател
Валентин Петков 
Заместник председатели

1.    Васил Станимиров – местна политика

2.    Венета Петрова – изборен процес и правни въпроси

3.    Евдокия Асенова – коалиционна политика

4.Иван Димитров – партийна дейност и организационни въпроси

5.     Татяна Вангелова - председател връзки с НПО, работодатели и синдикални организации

СЕКРЕТАРИ
1.    Ина Тодорова – медийна политика
2.    Кръстинка Ботева – младежки дейности
3.    Георги Георгиев – секретар - касиер

СПИСЪК
1.    Ангел Найденов – Член на НС на БСП;
2.    Бриго Аспарухов - Член на НС на БСП;
3.    Валентин Петков - Делегиран, на основание численост на организацията в Перник;
4.    Валери Жаблянов – Член на НС на БСП, Народен представител;
5.    Васил Станимиров – Кмет на Община Ковачевци;
6.    Венета Петрова - Председател на ОбС на БСП – Брезник;
7.    Венцислав Тодоров – Председател на ОбС на БСП – Ковачевци и Председател на ОбС - Ковачевци;
8.    Георги Георгиев - Председател на ОбС на БСП – Радомир;
9.    Георги Сергиев – Делегиран, на основание численост на организацията в Радомир;
10.    Гроздан Михайлов – Областен координатор на Движението на ветераните в БСП - Перник;
11.    Евдокия Асенова – Член на НС на БСП;
12.    Иван Искренов - Председател на ОбС на БСП – Трън;
13.    Иван Димитров - Делегиран, на основание численост на организацията в Перник;
14.    Иван Ставрев - Ръководител на група съветници от БСП в ОбС – Брезник;
15.    Ина Тодорова – Областен координатор на Обединение на жените социалистки, Ръководител на група съветници от БСП в ОбС – Ковачевци;
16.    Кирил Кирилов - Председател на ОбС на БСП – Перник, Ръководител на група съветници от БСП в ОбС – Перник;
17.    Кръстинка Ботева - Делегирана, на основание численост на организацията в Перник;
18.    Любомир Бонев – Народен Представител;
19.    Милена Милошева – Областен координатор на МО в БСП – Перник;
20.    Монка Стойнева – Председател на ОбС на БСП – Земен, Ръководител на група съветници от БСП в ОбС – Земен;
21.    Ненко Темелков – Член на НС на БСП;
22.    Станислав Владимиров – Член на НС на БСП, Народен Представител; 
23.    Татяна Вангелова - Делегирана, на основание численост на организацията в Перник;

24. Ташко Минков - Ръководител на група съветници от БСП в ОбС – Трън;

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи