Община Брезник

Председател на ОбС на БСП-Брезник: Венета Симеонова Петрова

гр. Брезник 2360, пл. "9-ти септември" № 2

 

Градът се намира в историко-географската и етнографската област Граово. Брезник е център на нейния северозападен край - Горно Граово, а Перник на югоизточния - Долно Граово. По тази ос областта се простира от село Студена до връх Любаш и е оградена от планините Витоша, Голо бърдо, Рудина, Ерулска, Любаш, хълмът Букова глава (през него преминава шосето за Трън), Завалска, Вискяр и Люлин. Границата между двете части на Граово е по линията на селата Селищен дол, Палилула, Велковци и Вискяр.

Брезнишкото поле представлява заравнена котловина с надморска височина 700 метра, разделена в направление югоизток-северозапад от хълмовете Стража, Брезнишко бърдо, Гребен и Црънча. Тези хълмове в реда на изброяване постепенно се издигат и прерастват в главното било на Завалската планина. Брезнишката част на Граово се отводнява от Конска или Граовската река, която води началото си от Завалската планина и се влива в Струма при град Батановци, тя минава покрай село Конска в Брезнишкото поле, вероятно то дължи на нея името си. Минаващия през град Брезник поток е ляв приток на река Конска. По планините ограждащи полета и на билата на хълмовете, които го пресичат има засадена предимно в годините на социализма гора, иначе полето е голо, а сега почти не се и обработва. Зимата е относително студена, лятото е прохладно, най-много дъжд пада пролет и есен. Денонощната амплитуда е голяма през всички сезони.

Брезник е играл важна роля в живота на българската държава. Оставени са ни в наследство средновековни паметници на културата. От особено значение са църквата “Света Петка”, класното училище, мегалитния храм-кладенец “Пусто гърло”, Църногорския и Билинския манастир, останки от средновековни църкви, къщи с архитектурна и художествена стойност (къщата-близнак в с. Кошарево; чардаклиите къщи в с. Ръжавец). В почти всички населени места в общината има църкви от епохата на българското Възраждане и войнишки паметници с национално и местно значение.

Много добре е било развито и просветното дело. Килийни училища е имало в Билинския манастир, църквата “Света Петка” и в някои брезнишки села. През 1869 г. в гр. Брезник е основано първото класно училище, в което е учителствал Димитър Тонджаров от Самоков. По негова инициатива в града било открито и читалище.

Значителни промени са настъпили в Брезнишкия край за периода от Освобождението до средата на 20 век. В социално-икономическо и демографско отношение. В това време настъпва прелом в живота на населението и в облика на населените места. Така в гр. Брезник възниква промишленост. Индустриализацията от своя страна довежда до съществени структурни промени в града и в селата. Положително влияние в това отношение оказва и механизацията на селскостопанското производство.

В района на града по време на Сръбско-българската война се води Брезнишкият бой.

Близо до града се намира римска баня и тракийско светилище (храм на слънцето, където веднъж годишно слънцето осветява определена точка в храма), но за съжаление не са проучени и консервирани и са подложени на набезите на иманяри.

При избухването на Балканската война през 1912 година 9 души от Брезник са доброволци в Македоно-одринското опълчение.

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи