Кирил Леонов: Кметът на Перник зарежда детските градини с тежко гориво със сяра

БСП ще сложим край на управление, което допусна това и превърна Перник в еталон за корупция, заяви кандидатът на „БСП за България” (ПП Български гласъ, ПП МИР)

Досегашният кмет Станислав Владимиров да каже трови ли децата и перничани като зарежда детските градини с тежко гориво за отопление с високо съдържание на сяра, вместо с екологичния газьол, както е по закон. Това заяви кандидатът на „БСП за България” за кмет на Перник Кирил Леонов в отговор на въпроси на родители.

„Информацията излезе преди няколко месеца, но управляващите в Перник мълчат. В качеството ми на общински съветник съм подал и сигнал до Районната прокуратура в Перник. И по него нямаме отговор. А фактите са тревожни”, посочи Кирил Леонов и представи хронологията:

„Според излязлата в медиите и общественото пространство информация става дума за зареждането на четири детски градини в Перник с гориво, което не отговаря на изискванията за качество нито на българското, нито на европейското законодателство”, заяви социалистът и се позова на Директива 2016/802.

„Вместо гориво за отопление газьол, фирмата-доставчик доставя в детските градини на Перник тежко гориво. Разликата между двата вида е както в цената, така и в качеството. Съдържанието на сяра в тежкото гориво е пъти по-високо от това в газьола – при газьолът е под 0,1 %, докато при тежкото гориво съдържанието на сяра и вредни частици е над 1 %. При горене тези вредни частици тровят въздуха, а тук става дума за деца”, заяви Кирил Леонов.

БСП са отправяли многократно въпроси до Станислав Владимиров и екипа му. Какво показват документите:

„Община Перник е сключила борсов договор № 620 на Софийска стокова борса за доставка на газьол, отговаряща на изискванията на закона. В същото време обаче от съпътстващите документи, сред които акцизен данъчен документ, експедиционна бележка, фактури, е очевидно, че доставеното гориво не е газьол, а е тежко гориво”, посочи Кирил Леонов и заяви:

Перничани и децата дишаме мръсен въздух със знанието и съдействието на досегашния кмет. Освен това, е ощетен и общинският бюджет. БСП ще сложим край на управлението, което допусна това и превърна Перник в пример за корупция”, категорично заяви Кирил Леонов.